End device

End device

End device

End device

End device
End device
Địa chỉ: Zalo/ WhatsApp/ Telegram/ Weichat/ Skype/ Line : ( +84) 0907 927 934 & 0938 816 481
Email: sales@gtpengineparts.com
Hotline: 1900 4640
Tiếng Việt Tiếng Anh
Chi tiết sản phẩm
 • Tên sản phẩm:
  End device
 • Giá:
  Liên hệ
 • Mã số:
 • Số lượng tồn hàng:
  Đặt hàng
 • Lượt xem:
  362
 • Mô tả:
  It supports every single sensor to communicate through wireless mode directly

End device

。Power Source: DC 9~30V
。Signal Input Interface: RS-485*1
。RF Interface: 3.5mm SMA  Female
。RF Band: ISM Band 2.4G 
Sản phẩm khác
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: TR210 TR220 TR160 TR130/131 TR140/141 Giá: $0
Model: Mã số: SQ24 SQ27 SQ34 Giá: $0
Model: Mã số: EC1100 EC1200 EC1210 EC1300~1320 EC1500 Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: SP200 SP201 SP202 SP210 SP170 SP171 Giá: $0
Model: Mã số: FGBBIQ7 FGBBKN8 FGBBKN9 FGDCFQ5P3 FGDCFQ6F4 FGDCGN5P3 FGDCGN6F4 FG9KFQ4 FG9KGN4 FGDKHN7 FGDKIQ4 FGDKFQ5P3 FGDKFQ6F4 FGDKGN5P3 FGDKGN6F4 Giá: $0
Model: Mã số: EFB EFA Giá: $0
Model: Mã số: EG374 EG371 EG37A EG36 EG50 EG60 Giá: $0
Model: JTR301 JTR302 JTR305 JTR30A Mã số: Giá: $0
Model: Mã số: EAX Giá: $0
Model: Mã số: JFR3 FMCW Giá: $0
Model: Mã số: JFR-204 JFR-214 JFR-224 JFR-234 JFR-244 JFR-202 JFR-212 JFR-222 JFR-232 JFR-242 Giá: $0
Model: Mã số: SE110 SE111 SE120 SE130 SE140 SE141 SE146 SE160 SE170 SE3700 SE3800 Giá: $0
Model: Mã số: SB2100 SB2110 SB2120 SB2200 SB2500 SB2600 SB1710 SB1720 SB1728 SB1760 Giá: $0
Model: Mã số: SA110 SA120 SA130 SA140 SA180 SA270 SA275 SA370 SA375 Giá: $0
Model: Mã số: SC2100 SC2110 SC2120 SC2300 SC2500 SC2510 SC1700 SC1701 SC1710 Giá: $0
Model: Mã số: FAC FAP FAR FAD FAE FAS FAL FAM FAJ FAK FAPW FASW FAB Giá: $0
Model: Mã số: FDMH50 FDMH56 FDMH60 FDMH66 FDMH50A FDMH56A FDMH60A FDMH66A FDMH50C FDMH56C Giá: $0
Model: Mã số: FCCFQ6F44 FCCFQ5P34 FCCFN6F44 FCCFN5P34 Giá: $0
Model: Mã số: SD20 SD21 SD22 Giá: $0
Model: Mã số: SIS100 Giá: $0
Model: Mã số: EC1100 EC1200 EC1210 EC1300~1320 EC1500 Giá: $0
Model: Mã số: SC14 SC17 SC24 SC28 SC35 SC38 Giá: $0
Model: Mã số: DCU 305 R3 Giá: $0
Model: Mã số: Marine Pro 200 Giá: $0
Copyright © 2018 - Gia Tran Phat Co. All Rights Reserved. Powered by Nina Co.,Ltd
Online: 20 | Tổng: 2265048
facebook_tab